Žemiau nurodytose savivaldybėse vykdome projektus, kurių tikslas užtikrinti negalią turinčių asmenų pavėžėjimo ir asistavimo paslaugų teikimą. Projektais siekiama didinti negalią turinčių asmenų dalyvavimą viešajame gyvenime, laisvai pasiekti socio-ekonomines ir kultūrines veiklas.

„Socialinis taksi paslaugos Utenos rajone gyvenantiems neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“
Finansavimą skyrusi savivaldybė: Utenos raj. savivaldybė.
Finansavimo suma: 12 000 eurų.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-01-09 iki 2023-12-31.

„Transporto paslaugų teikimas Vilniaus rajono neįgaliesiems, kurie turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu“
Finansavimą skyrusi savivaldybė: Vilniaus raj. savivaldybė.
Finansavimo suma: 20 000 eurų.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-01-17 iki 2023-12-31.

„Socialinio taksi paslaugos Vilniuje gyvenantiems riboto judumo asmenims“
Finansavimą skyrusi savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė.
Finansavimo suma: 80 000 eurų.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-02-01 iki 2023-12-31.

„Socialinio taksi pavėžėjimo ir asistavimo paslaugos Klaipėdos savivaldybėje gyvenantiems negalią turintiems asmenims“
Finansavimą skyrusi savivaldybė: Klaipėdos miesto savivaldybė.
Finansavimo suma: 12 000 eurų.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-03-02 iki 2023-12-31.

„Socialinės veiklos projektas“
Finansavimą skyrusi savivaldybė: Klaipėdos raj. savivaldybė.
Finansavimo suma: 8000 eurų.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-05-02 iki 2023-12-20.

Vykdomi projektai